מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

שיחת מו"ר הרב יעקב כ"ץ לראש השנה ה'תשע"ט

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ