מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » עשרת ימי תשובה

לתשובת השנה - הרב גדי שלוין | כינוס בוגרים תשרי התשע"ט

ע"י: הרב גדי שלוין