מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » עשרת ימי תשובה

ברכת הזמן בסוכה - הרב רוני קלופשטוק | כינוס בוגרים תשרי התשע"ט

ע"י: הרב רוני קלופשטוק