מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » הושענא רבה

שיעור לפנות בוקר הושענא רבא - מו"ר הרב יעקב כ"ץ שליט"א

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ