מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

שיעור בנר ראשון של חנוכה התשע"ב | מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל - מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי