מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

שיחה לכבוד חנוכה - הרב טוביה ליפשיץ שליט"א - שידור חי מהיכל ישיבת הכתל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ