מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

קריאת התורה שבכתב ושבע"פ בחנוכה - הרב טוביה ליפשיץ שליט"א | שיעור לנר ראשון בחנוכה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ