מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

כיצד שומרים על בחירה חופשית? - יונה פרסבורגר | יום עיון בהתמודדות עם המדיה והמסכים

ע"י: מר יונה פרסבורגר