מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

בכף הקלע של המדיה העכשווית - אודי ליאון | יום עיון בהתמודדות עם המדיה והמסכים

ע"י: מר אודי ליאון