מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

שיעור לנר ראשון של חנוכה התש"ע - מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי