מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גיטין

"הסר המצנפת והרם העטרה" - הרב טוביה ליפשיץ שליט"א | אגדתות במסכת גיטין

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ