מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גיטין

גזירות הפרסים(יז.) | אגדות חז"ל במסכת גיטין - הרב טוביה ליפשיץ שליט"א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ