מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גיטין

עניני רוחות (ב) - אגדות חז"ל במסכת גיטין - הרב טוביה ליפשיץ שליט"א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ