מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

דיני פרוז ומוקף - הרב רוני קלופשטוק | שיעורי הכנה לפורים

ע"י: הרב רוני קלופשטוק