מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

מיהו עמלק ומחייתו במגילה -הרב אריה שפירא | שיעורי הכנה לפורים

ע"י: הרב אריה שפירא