מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

ליל שושן פורים בישיבת הכותל

ע"י: כללי