מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » סיומים

סיום מסכת גיטין ומעמד הסיומים המסורתי

ע"י: כללי