מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הזיכרון

בין יום הזיכרון לחללי צה"ל ליום מזיכרון ראש השנה - הרב טוביה ליפשיץ שליט"א מישיבת הכותל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ