מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

ערב יום העצמאות התשע"ט בישיבת הכותל

ע"י: כללי