מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » אזכרות

מעמד זיכרון מרכזי למו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל במלאות שנה להסתלקותו- היכל ישיבת הכותל

ע"י: כללי