מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים - הרב גדי שלוין שליט"א

ע"י: הרב גדי שלוין