מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

התוועדות בהיכל ישיבת הכותל בהשתתפות הרב שמואל אליהו שליט"א יום ירושלים התשע"ט

ע"י: כללי