מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים - הרב אריה שטרן שליט"א רבה של ירושלים

ע"י: הרב אריה שטרן