מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים - הרב שמואל אליהו שליט"א רבה של צפת

ע"י: הרב שמואל אליהו