מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים - הרב יוסף צבי רימון שליט"א

ע"י: הרב יוסף צבי רימון