מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים הרב חיים דרוקמן שליט"א

ע"י: הרב חיים דרוקמן