מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים - הרב שלמה לוי שליט"א

ע"י: הרב שלמה לוי