מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים - הרב דוד פנדל שליט"א

ע"י: הרב דוד פנדל