מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

שיחה לחג השבועות - מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ