מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

שיחה לקראת חג השבועות - הרב ארי הלר שליט"א

ע"י: הרב ארי הלר