מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

שיחה לקראת ראש השנה - מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א בישיבת נתיב אריה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ