מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הכיפורים

ערב לימוד והתעוררות לקראת יום הכיפורים- ישיבת הכותל תש"פ

ע"י: כללי