מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » מסיבת עלייה

מסיבת עלייה ישיבת הכותל תש"פ

ע"י: כללי