מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » סיומים

מעמד סיום של ה"שב שמעתתא" - מישיבת הכותל

ע"י: כללי