מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

יום עיון ולימוד בנושא: תרבות ופנאי מישיבת הכותל, חנוכה תש"פ

ע"י: כללי