מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שירים

"שירו למלך" - הרב הלל פלאי בהיכל ישיבת הכותל - ערב יום כיפור ה'תש"פ

ע"י: הרב הלל פלאי