מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

ליל ט"ו באדר תש"פ- שידור חי מקריאת המגילה בישיבת הכותל

ע"י: כללי