מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » קורונה

עדכונים בנוגע לקורונה- מוצאי שבת פרשת כי תשא תש"פ

ע"י: כללי