מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיחות פתיחה

[יט' אדר] שיחת פתיחה לימים אלו - מו"ר ראש הישיבה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר