מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

[כ' אדר] מסכת שבת פרק "כל כתבי" (1) - הרב בנימין יגר - דף קיח

ע"י: הרב בנימין יגר