מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

[כא' אדר] מסכת שבת פרק "כל כתבי" (2) הרב בנימין יגר - דף קיט.

ע"י: הרב בנימין יגר