מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » תפילה

"עמידה מרחוק"- להאמין בעצמך ובהקב"ה - הרב ארי קוטלר

ע"י: הרב ארי קוטלר