מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

[כב' אדר] מסכת שבת פרק 'כל כתבי' (3) דף קכ - הרב בנימין יגר

ע"י: הרב בנימין יגר