מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

[כד' אדר] שיעור לפרשת ויקהל פקודי - הרב טוביה ליפשיץ

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ