מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

לימוד מסכת שבת פרק כל כתבי - הרב בנימין יגר

ע"י: הרב בנימין יגר