מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » קורונה

דברי ראש הישיבה משיחת הזום הישיבתית - לרפואת הקורונה!

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר