מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » קורונה

שיחה לקראת החג של מו"ר ראש הישיבה וברכת חג שמח - פגישת זום ישיבתית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר