מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » סרטונים

הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב בקשי דורון זצ"ל יחד בתפילה בחודש אדר לעצירת מגיפת הקורונה בכותל.

ע"י: כללי