מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » תהילים
מועדים וזמנים » יום הזיכרון

שיעור בתהילים לקראת יום הזיכרון- מזמור ע"ט "אלוקים באו גויים בנחלתך" - הרב טוביה ליפשיץ

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ