מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום הזיכרון

יום הזיכרון - מצגת נופלי ישיבת הכותל

ע"י: כללי